Bilarna har fått en välbehövlig

uppgradering!

    Kai riggar verket inför lyftet!

.Tommy och Johannes

förbereder schaktet så det är  i våg på botten.

Verken har förstärkt bottenplatta, så gjutning behövs ej.

Bergvärme med frikyla på

Hammarö.


När alla är nöjda, är det så dags att sänka ner verket på plats.

August Minireningsverk AT 10. En storsäljare!

!

Ännu en vattenmätarkonsoll

monterad! Snyggt och prydligt!

Strax står verket på plats, och kontrolleras med vattenpass så det står rakt. Sen är det dags att återfylla.

Modern, sober elegans!