VVS & Bygg i Värmland AB är en vidareutveckling av Värme & Sanitet, som varit verksamt i Karlstad sedan 2009.

Genom VVS & Bygg breddas verksamheten till att även innefatta byggtjänster, relining, solceller och renovering av balkonger och terasser samt takläggning.

Verksamheten i Åmål och Säffle drivs fortsatt vidare under namnet Värme & Sanitet i Åmål.

Bolaget sysselsätter i dagsläget 4 montörer, som utför alla typer av VVS-jobb.  Personalen har stor erfarenhet av att färdigställa all VS i nyproducerade villor.


Ett mycket givande samarbete finns med nedanstående bygg- och elfirmor, för att underlätta upphandlingen för dig som kund.


MA El & Automation AB

Bjarnes Byggservice i Karlstad AB

Svenskt Husmontage AB